Home » Naše aktivnosti»Novosti iz struke

Novosti iz struke

NovostiNovosti iz SADNovosti iz struke
Smernice za farmaceute

31. jul 2017.

Smernice za farmaceute su dostupne na sajtu Farmaceutskog fakulteta u okviru Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju. Izvolite linkhttp://www.pharmacy.bg.ac.rs/katedre/katedra-za-farmakokinetiku-i-kliničku-farmaciju/3269/smernice-za-farmaceute-/

14. novembar- Svetski dan borbe protiv dijabetesa

9. novembar 2015.

Apoteke članice Srpskog apotekarskog društva tokom čitave nedelje nizom aktivnosti obeležiće ovaj dan. Radi boljeg upoznavanja pacijenata sa njihovom bolešću i načina kako da je što bolje kontrolišu sprovešćemo savetovalište u pet koraka. Ove korisne savete za svakodnevni rad možete naći u okviru naše biblioteke ili na našoj fejsbuk stranici

23. FASUS

23. oktobar 2015.

U okviru 23. farmaceutskih sustreta u hotelu Hyatt Regency održan je i Kurs I kategorije, organizovan od strane Centra za kontinuiranu edukaciju Srpskog apotekarskog društva.Akutna dijareja i gorušica – česti digestivni problemi u apoteci Predavači su bili: Prof. Srđan Đuranović, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, KCS, BeogradProf. dr Njegica Vignjević Jojić, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, KBC Zvezdara, Beograd i Dipl.farm.spec.Tatjana Milošević, Melem Šabac.Slušaocima je doneo 6 bodova za obnovu licence.Izuzetan broj prisutnih na edukaciji, čak 500 i visoka ocena 4,86 dovoljno govore o kvalitetu edukativnog programa.

Karijera u farmaciji

22. maj 2015.

Pravo je zadovoljstvo i privilegija provesti dan okružen enuzijazmom i lepotom koju mladost sa sobom nosi.

Smernice za farmaceute

23. mart 2014.

Centar za edukaciju Srpskog apotekarskog društva omogućio je štampu prvog izdanja Smernica za farmaceute u Srbiji. Smernice treba da obezbede farmaceutu, da za kratko vreme, prepozna potrebe pacijenta i pruži mu sistematičan redosled aktivnosti potrebnih za rešavanje određenih zdravstvenih problema. U nastavku je uvodna reč prvog izdanja od 20 smernicaPoštovаni fаrmаceuti,Nаšа ulogа u sаvremenom zdrаvstvenom sistemu je dа аktivno učestvujemo u promociji zdrаvljа, prevenciji bolesti, rаcionаlnoj fаrmаkoterаpiji. Uvođenje konceptа fаrmаceutske zdrаvstvene zаštite podrаzumevа preuzimаnje odgovornosti fаrmаceutа zа postizаnje ishodа lečenjа. Od nаs se zаhtevа primenа pristupа medicine i fаrmаcije zаsnovаne nа dokаzimа. Očekivаnjа pаcijentа/korisnikа zdrаvstvene usluge su dа zа krаtko vreme dobije kompetentne informаcije o zdrаvstvenim problemimа.Prepoznаli smo potrebu zа izrаdom mаterijаlа koji će...