Home » Naše aktivnosti»Smernice za farmaceute

Smernice za farmaceute

31. jul 2017.

Smernice za farmaceute su dostupne na sajtu Farmaceutskog fakulteta u okviru Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju. Izvolite link

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/katedre/katedra-za-farmakokinetiku-i-kliničku-farmaciju/3269/smernice-za-farmaceute-/