Home » Naše aktivnosti»23. FASUS

23. FASUS

23. oktobar 2015.

U okviru 23. farmaceutskih sustreta u hotelu Hyatt Regency održan je i Kurs I kategorije, organizovan od strane Centra za kontinuiranu edukaciju Srpskog apotekarskog društva.
Akutna dijareja i gorušica – česti digestivni problemi u apoteci
Predavači su bili:
Prof. Srđan Đuranović, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, KCS, Beograd
Prof. dr Njegica Vignjević Jojić, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, KBC Zvezdara, Beograd i
Dipl.farm.spec.Tatjana Milošević, Melem Šabac.
Slušaocima je doneo 6 bodova za obnovu licence.
Izuzetan broj prisutnih na edukaciji, čak 500 i visoka ocena 4,86 dovoljno govore o kvalitetu edukativnog programa.