Poruka je uspešno poslata!
Hvala na saradnji!

SRPSKO APOTEKARSKO DRUŠTVO

Dr. Milutina Ivkovića 2, II sprat, lok 32, Beograd
Telefon: 011/264 4 036
srpskoapotekarskodrustvo@gmail.com

Predsednica
Radica Selić

Rukovodilac centra za edukaciju
Tatjana Milošević

Tehnička podrška centra za edukacije
sad.edukacija@gmail.com
062 246 045