Apoteka PLUS Podrška više!

Apoteke sa znakom APOTEKA PLUS su članice SAD-a.
Misija poslovanja APOTEKA PLUS je BOLJI KVALITET ŽIVOTA I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA PACIJENATA.

Opširnije
ONLINE eDUKACIJA

Poštovane kolege,
Naše udruženje organizuje online kurseve za Vas. Sve što Vam je potrebno je pristup internetu, i računar, tablet ili pametan telefon.

Opširnije
SMERNICE za farmaceute

Centar za edukaciju Srpskog apotekarskog društva omogućio je štampu prvog izdanja Smernica za farmaceute u Srbiji. Smernice treba da obezbede farmaceutu, da za kratko vreme, prepozna potrebe pacijenta i pruži mu sistematičan redosled aktivnosti potrebnih za rešavanje određenih zdravstvenih problema.

Opširnije
VIZIJA budućnosti

SRPSKOG APOTEKARSKOG DRUŠTVA je stvaranje sistema povezanih apoteka koji će omogućiti: jasno pozicioniranje na tržištu, uz uvažavanje mikrookruženja samih apoteka - prepoznatljiv, visok nivo farmaceutske usluge - profesionalan i etički pristup radu - zajednički nastup na tržištu sa ciljem povećanja konkurentnosti i smanjenja troškova

Opširnije


SAD

SRPSKO APOTEKARSKO DRUŠTVO (SAD) je strukovno udruženje zdravstvenih ustanova, nastalo sa ciljem da...

Opširnije
Edukacije

Edukativni centar SAD-a osnovan je 2011. godine. Od tada je bavi akreditacijom i organizacijom kontinuirane edukacije namenjene svim zdravstvenim radnicima...

Opširnije
Članstvo

Članice SAD-a su nezavisne, horizontalno povezane apoteke, koje na tržištu posluju dugi niz godina i predstavljaju lidere u apotekarskoj delatnosti u mestima u kojima posluju.

Opširnije
Apoteka Plus

Apoteke sa znakom APOTEKA PLUS su članice SAD-a. Misija poslovanja je BOLJI KVALITET ŽIVOTA I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA PACIJENATA...

Opširnije