Home » Edukacije»Kursevi i stručni sastanci

Kursevi i stručni sastanci

Evidencioni broj Tema Predavač Vrsta edukacije Ciljna grupa Trajanje nastave u satima Broj bodova za slušaoca Važi do
A-1-2745/2018 Supstituciona terapija pankreasnih enzima Mr. sci. med. dr Tatjana Cvejić Pašić SS1 Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari 2 2 19. novembar 2019.
A-1-2746/2018 Izbor optimalnog beta-blokatra u lečenju srčane slabosti Prof. dr Goran Milašinović SS1 Lekari i farmaceuti 2 2 19. novembar 2019.
A-1-2747/2018 Značaj evaluacije hipertenzijom indukovanog oštečenja ciljnih organa Prof. dr Branislava Ivanović SS1 Lekari i farmaceuti 2 2 19. novembar 2019.
A-1-2749/2018 Najnovije publikacije o hipertenziji u odnosu na međunarodne vodiče Prof. dr Milan Pavlović SS1 Lekari i farmaceuti 2 2 19. novembar 2019.
A-1-2748/2018 Pacijenti sa akutnim infarktom miokarda - neposredna reakcija i prvi izbor Prof. dr Ilija Srdanović SS1 Lekari i farmaceuti 2 2 19. novembar 2019.
A-1-2743 Insulinska terapija u tipu 2 dijabetesa Prof. dr Aleksandra Jotić; Doc. dr Ljiljana Lukić; Ass. dr Tanja Miličić; Dr Dragana Stojičić; Dr Bojan Došlić Nacionalni semin Lekari 6 6 19. novembar 2019.
A-1-2744/2018 Značaj prepoznavanja i kontrole pacijenata sa stabilnom anginom pektoris u ordinaciji opšte medicine Prof. dr Ilija Srdanović; Doc. dr Sonja Šalinger Martinović: Prof. dr Milan Pavlović; Dr Tihomir Maljević Nacionalni semin Lekari 4 4 19. novembar 2019.
B-142/18 Kada je samolečenje gušobolje opravdano Doc. dr Arijana Meštrović SS1 Farmaceuti i farmaceutski tehničari 2 2 19. novembar 2019.