Home » Edukacije»Kalendar edukacija

Kalendar edukacija

Novi Sad

Lokacija Hotel Park
Predavači Prof. dr Zoran Komazec, Prof. dr Slobodan Savović, Doc. dr Maja Buljčik Čupić
Ciljna grupa Lekari, farmaceuti, zdravstveni tehničari
Broj bodova 6
Datum i vreme 17. oktobar 2017. 18:00
Cena -

17. oktobar 2017.

Aktuelna tema privukla je veliku pažnju. Amfiteatar je bio pun, a tražila se i stolica više.