Home » Edukacije»Kalendar edukacija

Kalendar edukacija

Beograd-Efikasnost i bezbednost preparata na bazi oktenidina

Lokacija Crown Plaza
Predavači Prof.dr Nenad Ugrešić;
Milan Bjekić, naučni saradnik;
Dipl.farm.spec. Tatjana Milošević

Ciljna grupa Farmaceuti i zdravstveni tehničari
Broj bodova 4
Datum i vreme 4. novembar 2015. 17:00
Cena -

4. novembar 2015.

U hotelu Crown Plaza obrađivali smo jednu novu oblast, a to su antiseptici u tretmanu kože, sluznica i rana.
Profesor Ugrešić nam je, kao i uvek, sjajno približio mehanizam dejstva.
Dr Milan Bjekić nam je objasnio primenu oktenidina iz ugla svakodnevne lekarske prakse.
Tatjana Milošević nas je upoznala sa mestom oktenidina u svakodnevnoj apotekarskoj praksi.
Ovaj veoma koristan kurs za svakodnevni rad u apoteci, slušaoci su ocenili najvišim ocenama.