Home » Edukacije»Kalendar edukacija

Kalendar edukacija

Beograd - Farmakološke i nefarmakološke mere u ublažavanju tegoba funkcionalnih poremećaja creva

Lokacija Ada-Makiš restoran Smokvica
Predavači Prof. dr Nenad Ugrešić, Tatjana Milošević, dipl. farm. spec.
Ciljna grupa Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova 4
Datum i vreme 18. mart 2015. 17:00
Cena -

18. mart 2015.

Profesor Nenad Ugrašić i Tatjana Milošević u prijatnom ambijentu održali su kurs koji je visoko ocenjen od strane slušalaca